Máy Sấy Khí SMC

smc idfa e 0

MÁY SẤY KHÍ SMC IDFA-E Series

-----------------------------------------------------

- Áp lực làm việc: 0.15-1.0Mpa

- Nhiệt độ điểm sương (PDP): 10 °C

- Lưu lượng khí xử lý: 0.3-2.92 m3/min

Tải Catalouge   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Gọi ngay

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image