Lọc Keltec USA

pleated air oil

PHỤ TÙNG KELTEC USA

----------------------------------------
Parts.no: KD/KV (Mã Lọc tách)
Parts.no: KL (Mã Lọc dầu)
Parts.no: KA/KC (Mã Lọc gió)
Tương thích: Tất cả dòng máy.
Bảo hành: 6 tháng / 3000 giờ
Nhà sản xuất: Keltec USA
Nhập khẩu 100% từ nhà sản xuất (có chứng nhận CO & CQ)

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image