Bộ Lọc Khí Risheng

risheng rsg

LỌC ĐƯỜNG ỐNG RISHENG RSG Series

------------------------------------------
Xếp hạng áp suất làm việc: 0.8Mpa
Loại mặt bích:
Áp suất làm việc tối đa : 1.57Mpa .
Nhiệt độ làm việc tối đa: 120°C
Nhiệt độ làm việc tối thiểu: 1.5°C
Điều kiện định mức:
Áp suất làm việc tối đa: 1.6Mpa
Nhiệt độ làm việc tối đa: 66°C
Nhiệt độ làm việc tối thiểu: 1.5°C
Khác:
*** Lớp lọc: AO,AA,AX,AR,AAR & ACS
   
 
Tải Catalouge Bộ Lọc Risheng RSG

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image