Bộ Lóc Khí Orion

orion loc khi 0

LÕI LỌC KHÍ ORION

----------------------------------------
Model: DSF-AL / LSF-AL / MSF-AL / KSF-AL
Áp lực khí đầu vào: 0.05~0.98MPa
Nhiệt độ khí đầu vào: 5~60°C
Nhiệt độ môi trường: 2~60°C
Lưu lượng xử lý : 0.69 - 0.75 - 0.85Mpa (m3/min)
Tải Catalouge LÕI LỌC KHÍ ORION series

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image